Интеграция 1С&Drupal

Интеграция 1С и Drupal - разрабокта модулей интеграции/обмена 1С и Drupal Commerce/ Drupal Ubercart